Materials: Anell or rosa amb brillants i perla Tahiti.