Materials: Anell or blanc amb brillants i perla Australiana.