Materials: Anell or Rosa i or blanc amb brillants.